محقق: طالبان از تفاوت های مذهبی برای سرکوب جامعه هزاره و شیعه استفاده می کنند

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید طالبان از تفاوت های مذهبی به عنوان حربه علیه “تصفیه حساب قومی ” و سرکوب جامعه هزاره استفاده می کند.

او در واکنش به نشر تصاویر فرد شیعه مذهب در ولایت غور که به جرم روزه خواره در شهر نمایش داده شده است در صفحه فیسبوک خود نوشته است با وجود اشتراکات مذهب شیعه و سنی ولی اختلافات در فروعات آن،پیروان شیعه مذهب در هنگام مریضی و مسافرت می توانند روزه خویش را قصر کنند و در هنگام دیگر روزه بگیرد.

محقق گفته این عمل طالبان را نماد واضح «نقض حقوق بشری و تبعیض و تحقیر قومی و مذهبی» دانسته و آن‌را محکوم کرده است. او از جوامع حقوق بشری خواسته است که «تحقیر و تبعیض بالای جامعه شیعه» را محکوم کرده و جلوی آن‌را بگیرند.

او از عالمان شیعه مذهب و شخصیت های که با طالبان سروکار دارند خواسته است تا که ظلم را که علیه هزاره ها روا داشته است را جلوگیری کند.

مقامات طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است