مربی امید میوند،امید یک نسل در غرب کابل

 

محمدعلی رحیمی مربی باشگاه مشت زنی امید میوند در غرب کابل است او با تربیه صدها ورزشکار رویش یک امید در دل  نسلی است که با صدها مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو است اما با شوق و شور به این کار ادامه می دهد.

او بیشتر از ۱۵ سال است که مربی مشتزنی است،تاهنوز او توانسته است چندین قهرمان در این رشته در جامعه ورزشی تقدیم کند اگر چه موج مهاجرت شاگردان نخبه این مربی را گرفت ولی او هیچگاه متوقف نگردید به کار ادامه داد و نگذاشت خلا قهرمانی در باشگاه امید میوند او را از کار باز دارد.

محمد علی رحیمی به خبرگزاری شهروند می گوید در اولین موج مهاجرت سال ۲۰۱۴ بهترین مشتزن های افغانستان از این باشگاه بود که به اروپا مهاجرت کردند و اکنون در کشورهای اروپایی حرف اول را می زند اما باشگاه امید میوند بدون قهرمان نماند و اکنون دها ورزشکار از این باشگاه عضویت تیم ملی مشتزنی افغانستان را دارد

او گفت خصوصیت یک مربی همین است که هیچگاه از قهرمان سازی خسته و متوقف نمی شود و من برای این کار ساخته شدم و این کار شغل من است باید به این روند ادامه دهم  او ادامه داد از باشگاه امید میوند اکنون در تمامی رده های سنی قهرمان دارد و مدعی کسب مقام اولی است و در آینده این روند را ادامه خواهیم داد.

باشگاه امید میوند در غرب کابل محله فقیر نشین فعالیت دارد ولی صدها تن از ورزشکاران در چندین تایم روزانه برای ورزشی به این باشگاه می آیند و علاوه بر جوانان و نوجوانان که برای مسابقات به تمرینات حاضر می شود بلکه سالمندان هم هستند که روزانه برای سلامتی شان زیر نظر محمد علی رحیمی تمرین می کنند.