مردم چین با امضای یک نامه به امریکا خواستار بازگرداندن دارایی ها افغانستان گردیدند

مزمل اسلام خیل

مردم چین با امضا یک نامه خواستار بازگرداندن دارایی های افعان ها به افغانستان از سوی امریکا گردیدند.

رسانه های چینی گذارش کرده که بیش از ۴۱هزار کار‌بر انترنتی چین با امضا یک نامه از آمریکا خواسته تا دارایی های افغانستان را به افغان ها تسلیم کند .

جوباید که چندی پیش تصمیم گرفته بود ۳،۵ میلیار دالر دارایی مسدود شده افغانستان را به خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر تسلیم کند .

این اقدام بایدن واکنش زیادی کشور های جهان بشمول چین را در پی داشت .

ژانگ ژون ، نماینده چین در سازمان ملل گفته که بازگرداندن پول دیگرا بطور کامل سخاوت نیست بلکه یک امر ضروری است و کسر کردن پول دیگران دزدی است .

این دیپلمات چینی تصمیم آمریکا در باره پول افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و یک تصمیم را غیر قانونی و غیر انسانی خواند ‌.

این در حالی است که مردم افغانستان بارها با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز خواستار بازگرداندن کامل دارایی های افغانستان از سوی آمریکا شده بود .