مردی در ولایت پروان کودک چهار ساله اش را کشت

منابع در ولایت پروان می گوید یک کودک چهارساله از سوی پدرش در این ولایت کشته شده است.

این منابع گفته است رویداد،روز چهارشنبه در مربوطات حوزه اول این شهر چاریکاری پس از آن رخ داده است که مرد این خانه با خانم اش دعوا کرده و پسر را قصدا از کلکین به بیرون پرتاپ کرده است.

طالبان نیز این حادثه را تایید کرده است و گفته است پدر کودک در بازداشت آنان است.