مرد قندهاری؛با فقر و بیماری عصبی دختر اش مبارزه می کند

مزمل اسلام خیل

بی بی آسیه ، دختر ۱۸ ساله قندهاری بدلیل بیماری عصبی نصف عمرش را در قفس سپری کرده است

جان آغا ، پدر بی بی آسیه می گوید که زمانی دخترش سه ساله بود دچار تب شدید شده و بعد به بیماری عصبی دچار شده است .

به گفته او ، بدلیل مشکلات اقتصادی نمی تواند دخترش را درمان کند ، از روی ناچاری مجبور است او را در قفس نگهداری کند.

پدر بی بی آسیه می گوید دخترش به دلیل بیماری بیشتری عمرش را در قفس سپری کرده ، از این که او باعث عذاب فامیل و همسایه ها می شود چاره جز زندانی کردن او در قفس ندارد .

حافظ سعید ، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار می گوید که در حد توان با خانواده بی‌بی آسیه همکار کرده اند و نام پدر او را در لیست افراد قرار دادند که هر ماه از سازمان های کمک کننده عذا دریافت می کنند .

داکتران در قندهار می گویند که درمان بی بی آسیه در افغانستان امکان پذیر نیست و باید برای درمان به کشور های دیگر بروند .