مرکز خبرنگاران از آزادی یک خبرنگار پس از۴۸ روز زندان خبر داد

مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی یک خبرنگار پش از۴۸ روز از زندان حکومت سرپرست خبر می دهد.

این نهاد روز چهارشنبه،۱۹ ثور با نشر اعلامیه ای گفته است رامین امیری  در ماه حمل در ارتباط با یک موضوع مالی بازداشت شده بود که روز چهارشنبه،با قید ضمانت آزاد گردیده است.

در اعلامیه منتشر شده مرکز خبرنگاران آمده است پرونده امیری هنوز بسته نشده و پرونده اش به محکمه فرستاده شده است.

مرکز خبرنگاران از رهایی این خبرنگار استقبال کرده است.