مرکز مطالعات بین المللی مبارزه با تروریسم: طالبان توانایی حفاظت تجهیزات باقی مانده امریکایی از نیروهای پیشین را ندارد

مرکز مطالعات بین المللی مبارزه با تروریسم می گوید طالبان توانایی حفاظت تجهیزات باقی مانده امریکایی از نیروهای پیشین افغانستان را ندارد و این احتمال وجود دارد تا سلاح های باقی مانده به دست گروها تروریستی داعش و القاعده بیفتد.

این گزارش که با عنوان “سلاح‌ها در افغانستان: غنایم جنگی طالبان” منتشر شده به انواع اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان و این که چه مقدار از آن‌ها را طالبان از آغاز سال ۲۰۲۱ از ارتش افغانستان بدست آورده‌اند، می‌پردازد.

سلاح های از ارتش پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد شامل دهها نوع سلاح های پیشرفته ای امریکای است که با جدید ترین تجهیزات مجهزاست.

طالبان تاهنوز با این سلاح های غنیمت گرفته شده شان چندین رزمایش نظامی برگزار کرده است ولی گزارش های از قاچاق این سلاح ها نیز به نشر رسید که در کشور های همسایه خرید و فروش می شود