مسافران گیر مانده در کوتل”بکک” در مسیر بامیان و غور نجات داده شدند

دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ولایت بامیان با پخش خبرنامه ای گفته است کوتل”بکک” مرز میان ولسوالی یکاولنگ این ولایت و ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور را با همکاری نیروهای امنیتی بر روی مسافران باز کرده است.

در خبرنامه ای که روز چهار شنبه ۱۸ حوت از سوی دفتر این ولایت به نشر رسیده است آمده است تمام مسافران گیر مانده در این مسیر بدون هیچ گونه تلفات از ساحه گیر مانده بیرون شدند.

سه روز پیش حین بارش برف و توفان به تعداد ۲۵ موتر مسافر بری به دلیل برف و توفان در کوتل “بکک” گیر مانده بودند و مسافران گفته بودند در صورت که توجه به آنان صورت نگیرد همه تلف خواهند شد.

اما یکی از مسافران که در کوتل”بکک” در توفان گیرمانده بود می گوید یک خانم به دلیل مریضی در “کوتل بکک” جان داده است.