مسوولان ریاست زراعت هرات: برای رفع خشکسالی‌۲۵۰میلی باران نیاز است

مسئولان ریاست زراعت طالبان برای ولایت هرات می‌گویند که طی سال جاری ۹۷ میلی‌متر باران در این ولایت باریده است اما‌ برای اینکه خشکسالی رفع گردد ۲۵۰ میلی باران‌ نیاز است .

پیر محمد حلیمی، رییس زراعت طالبان در هرات گفته است که برای رفع خشک‌سالی به بیش از ۲۵۰ میلی‌متر باران نیاز است.

او ابزار امیدواری کرده است که تا آخر سال جاری بارندگی دوام پیدا کند، تا بار دیگر کشاورزان شاهد خشک‌سالی نباشند.

به‌گفته‌ی‌ او، میزان بارندگی در ولسوالی‌های شمالی هرات به تناسب دیگر ولسوالی‌ها زیاد گزارش شده است.

خشکسالی مشکلات پیش روی همه است و در‌سال های گذشته دهقانان با مشکلات شدید کم آبی مواجه بودند.