جبهه مقاومت:ایستادگی زنان در ۷ ماه اخیر بیانگر تحول بزرگ بود

 علی میثم نظری مسوول روابط خارجی جبهه مقاومت می گوید شجاعت زنان در ۷ ماه گذشته بیانگر تحول بزرگ بود.

نظری امروز سه شنبه ۸ مارچ به مناسبت روز جهانی زن در فیسبوک خود نوشته است که  شجاعت زنان در ۷ ماه اخیر بیانگر تحول عظیم در کشور بود و «مبارزه ما برای تحقق افغانستان است که زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار باشند.»