مشاور امنیت ملی پاکستان با مقامات روسی روی وضعیت کنونی افغانستان بحث می کند

ادریس اسلام خیل

داکتر معید یوسف مشاور امنیت ملی  پاکستان به هدف گفتگو در مورد وضعیت افغانستان به مسکو رفت

او در این سفر یک روزه قرار است روی  مسائل منطقه ای به ویژه وضعیت کنونی افغانستان با همتای روسی اش گفتگو کند.

مشاور امنیت ملی پاکستان  در این سفر با مقامات ارشد روسیه گفتگو خواهد کرد موضوع افغانستان مهم ترین موضوع است که این مقام پاکستان با همتاهای روسی اش روی آن صحبت کند.

پاکستان و روسیه دیدگاه مشابهی در مورد افغانستان دارند زیرا هر دو کشور به دنبال تعامل با دولت طالبان هستند.  آنها همچنین از ایالات متحده خواستند تا دارایی های ۹.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را لغو کند.  با این حال، واشنگتن از دارایی های خارجی افغانستان به عنوان اهرم فشاری بر طالبان استفاده می کند تا آنها را به انتظارات بین المللی برساند.

روسیه و پاکستان هر دو نگران هستند که فروپاشی اقتصادی افغانستان به گروه های تروریستی اجازه دهد تا جای پای خود را در افغانستان به دست آورند.  روسیه به ویژه نگران تهدید داعش در افغانستان است.

منابع رسمی گفتند که سفر معید بخشی از افزایش تبادلات بین دو کشور با توجه به تغییر شرایط منطقه است و افغانستان نقطه ای عطف این سفر مقام پاکستانی گفته شده است