معاون دبیر کل سازمان ملل متحد: نگران دست یابی تروریستان به سلاح ها مدرن در افغانستان هستیم

ولادیمیر ورونکوف،معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم می گوید ترس از افتادن سلاح و مهمات به دست  “تروریستان” در افغانستان وجود دارد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد بانگرانی روز جمعه،۳ سنبله در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است درصورت که این مهمات که درافغانستان است به دست داعش بیفتد می تواند علیه امنیت بین المللی یک تهدید باشد.

او با ارائه به گزارشی هشدار داد که گروه‌های وابسته به داعش در کشورهای افریقایی، از جمله ساحل مالی، بورکینافاسو و نیجر در حال افزایش اند.

او افزوده است: «فراتر از افریقا، وضعیت در افغانستان به تدریج پیچیده می‌شود و ترس افتادن سلاح و مهمات بدست تروریست‌ها در حال حاضر تحقق یافته است.»

این درحالیست که حکومت سرپرست بارها گفته است هر گز به کسی یا گروه اجازه نخواهد داد تا افغانستان را نا امن سازد یا از خاک این کشور علیه کشوری دومی استفاده کنند.