معترضان ایرانی‌ د‌ر اعتراض به بسته بودن بند کمال خان،شیشه موتر‌های‌ افغانستان را‌ شکستند

گزارش ها از ولایت نیمروز می‌ رساند معترضان خیابانی در ایران بر موتر های باربری افغانستان حمله کردند و شعار سر می دادند «سد اگر باز نشه یارانه تعطیل میشه»

این معترضان که در منطقه زابل نقطه صفری مرز بین افغانستان و ایران تظاهرات کرده بودند شیشه های موتر های افغانستان را با پرتاب سنگ شکستاندن و این معترضان ایرانی خواستار بازگشایی بند کمال خان است.

شاهدان عینی می گویند طالبان در نقطه مرزی در حالت آماده باش قرار گرفتند و هنوز درگیری بین دو طرف رخ نداده است.

مقامات حکومتی دو طرف هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است.