معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان از شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل دیدن کرد

معید یوسف مشاور امینت ملی پاکستان در دومین روز حضور خود در کابل امروز یکشنبه ۱۰ دلو از شفاخانه محمدعلی جناع دیدار کرد.

منصور احمد خان،سفیر پاکستان در کابل گفته است مشاور امنیت ملی پاکستان در این دیدار از حمایت همیشه گی کشور اش به افغانستان اطمینان داده است.

شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل توسط کشور پاکستان ساخته شد و در دوران موج اول کرونا سنگر شماره یک برای درمان مریضان کرونایی در کشور بود.