مقامات طالبان: مانع برگزاری جشن نوروز نمی شویم ولی در آن شرکت نمی کنیم

مقامات امارت اسلامی می گوید شهروندان کشور می توانند نوروز را تجلیل کنند ولی هیچ مناسبت رسمی از‌سوی امارت گرفته نخواهد شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است مانع برگزاری نوروز در کشور نمی شوند ولی به دلیل نبودن مراسم دینی نوروز در آن اشتراک نخواهند کرد.

این درحالیست که در حکومت پیشین روز اول سال به گونه بی سابقه جشن گرفته می شد و مردم در این روز به شادی و بزرگداشت ازاین روز می پرداختند