مقامات عربستان: امسال یک میلیون نفر حق اشتراک در مراسم حج را دارد

مقامات عربستان سعودی می گویند که امسال در مراسم حج یک میلیون زایر از داخل و خارج این کشور حق اشتراک را دارند

وزارت حج و عمره عربستان سعودی ، با نشر بیانیه از اشتراک یک میلیون نفر در مراسم حق امسال خبر داد.

در بیانیه آمده است که تمام اقدامات احتیاطی بهداشتی رعایت خواهد شد و زایرین کشورهای خارجی باید آزمایش منفی کووید۱۹ را ارایه کنند.

همچنین زایرین حج باید زیر سن ۶۵ سال باشند .

سال قبل تنها ۶۰هزار نفر از داخل عربستان در مراسم حق اشتراک کرده بودند .

این در حالی است که قبل ازشیوع ویروس کرونا همه سال حدود دو میلیون نفر در مراسم حج اشتراک می کردند .