ملا برادر از کدر های متخصص جوان کشور خواست تا در کشور بمانند

ملا برادر معاون رییس الوزرا طالبان از جوانان کشور خواست تا در‌افغانسنان بمانند و در آبادی میهن شان سهم بگیرند.

وی که امروز به مناسبت دومین سال توافق نامه دوحه صحبت می کرد گفت جوانان صبور باشند و از رفتن به کشور های بیگانه خود داری کنند.

آقای برادر تأکید می‌کند که افغانستان به جوانان نیاز دارد و با مسلک و توانایی‌های خود می‌توانند کشور را از بحران کنونی بیرون کنند.

او از تمام جوانان خواست دیگر جنگ بس است و در آبادی افغانستان سهم بگیرند.