ملا عبدالغنی برادر: پیام مقاومت”پیغام بد” است آنها توان تصرف یک قریه را ندارند

ملا عبدالغنی برادر معاون ریس الوزرای حکومت طالبان می گوید پیام مقاومت”پیغام بد” است.

ملا برادر روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی کشور گفته است است پیام مقاومت”پیغام بد” است و آنانی ممکن به آن گوش فرا دهد که خواستار یک نظام اسلامی در کشور نباشد.

او گفته است زمانی ۴۵ کشور به شمول افغانستان با آنان بود وزمین و آسمان را در اختیار داشتند نتوانستند خود را در افغانستان نگهدارند و اکنون هم نخواهد توانست.

او تاکید کرده است پیام مقاومت “پیغام بد” است که از طرف رسانه ها به ذهن مردم داده می شود،آنها توان تصرف یک قریه را ندارد