مهمترین جایزه جشنواره فیلم بریتانیا به یک مستند افغانستان داده شد

مزمل اسلام خیل

مستند که زندگی یک کودک افغان را در ۲۰ سال گذشته به تصویر کشیده است برنده جایزه بفتا، مهمترین جایزه جشنواره فیلم بریتانیا شد

فیلم مستند “کودکی من کشور من” ، ساخت مشترک دو فیلم ساز افغان و بریتانیایی مهمترین جایزه یک فیلم را در بریتانیا به دست آورد.

این مستند که توسط شعیب شریفی و فیل گرب اسکای ، دو فلم ساز افغان و بریتانیایی ، زندگی یک کودک بامیانی را از ۸ ساله گی تا ۲۸ ساله گی به تصویر کشیده است.

این دو فیلم ساز با کودک بامیانی بنام میرحسین ۸ ساله در بامیان آشنا شدند که با خانواده خود در یکی از غارهای بامیان زندگی می کرد .

این مستند چگونه گی بزرگ شدن ازدواج کردن و شغل پیدا کردن میرحسین را به تصویر کشیده است .

زندگی میرحسین ۸ ساله با هجوم آمریکا به افعانستان در سال ۲۰۰۱ متحول شد ، او بعد از بیست سال فیلم بردار بخش خبر یک رسانه داخلی بود که با روی کار آمدن دوباره طالبان شغل خود را از دست داده است .

میرحسین در پایان این مستند ، از بیان این که در بیست سال گذشته با وجود جنگ و طالبان زندگی شادی نداشته است ، آروزی آینده بهتری برای افغانستان دارد .

فیل گرب اسکار ، بعد از دریافت جایزه اش از فلم سازان خواسته است که افعانستان را فراموش نکند و اوضاع افغانستان را روی پرده تلویزیون و سینما نمایش دهند