مولانا فضل رحمان: سقوط حکومت پاکستان نزدیک است

مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته است سقوط دولت این کشور نزدیک است

او در یک نشست درون حزبی در پشاور گفته است حکومت پاکستان به جای ترمیم و بهبود روابط با کشور های همسایه باعث تیره شدن رابطه گردیده است .

او گفته است حکومت پاکستان وضعیت چندان باثبات ندارد و وضعیت بد اقتصادی در این کشور باعث سقوط نظام خواهد گردید.

او گفته است امور داخلی و خارجی پاکستان با هم قاطی گردیده است و سیستم های بانکی آن اکنون در اختیار ادارات جهانی است که خود آزادی پاکستان را زیر سوال برده است.