افزایش خود کشی در بین سربازان امریکایی که در جنگ افغانستان حضور داشتند

یک جنرال بازنشسته امریکایی می گوید روزانه حدود ۲۲ سرباز امریکایی خود کشی می کنند و ادعا دارد ، کهنه سربازان که در جنگ افغانستان حضور داشتن سطح خودکشی میان آنان بسیار بالا است.

گرگ اف مارتین ، جنرال بازنشسته امریکایی اعلام کرد بیماری های روانی ناشی از جنگ افغانستان عامل اصلی خودکشی میان نظامیان امریکایی است.
بر اساس گفته های این جنرال بازنشسته امریکایی روزانه حدود ۲۲ کهنه سرباز امریکایی خودکشی می کند و هر روز ۲ نظامی در حال خدمت با دست خود جان شان را می گیرند .
این جنرال بازنشسته امریکایی می گوید هنگامی که اخرین سرباز آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر خارج شد ، کهنه سربازان زیادی با پست های الکترونیکی ناامیدی شان را اظهار کردنذ .

این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در اوایل ماه سنبله در یک نشست خبری دفاع کرد و این تصمیم را یک تصمیم درست خواند و افزود که اگر نیروهای انها از افغانستان خارج نمی شود امکان تشدید درگیرها وجود داشت .