نا امنی در افغانستان؛ روسیه از شهروندان اش خواست به افغانستان سفر نکنند

وزارت خارجه روسیه از شهروندان اش خواسته است به دلیل تهدیدات امنیتی از سفر به افغانستان اجتناب کنند.

این‌ وزارت روز دوشنبه،۳۱ ثور با نشر مطلبی در وبسایت اش نوشته است حملات علیه گردشگران در أفغانستان تشدید گریده و نباید آنجا سفر کرد.

در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است : «در شرایط کنونی وضعیت امنیتی افغانستان بسیار دشوار است و (قویا) توصیه می‌کنیم از سفر به این کشور برای مقاصد شخصی، از جمله گردشگری، خودداری کنید.»

این درحالیست که حمله روز ۲۸ ثور که منجر به کشته شدن سه گردشگر خارجی‌گردید با واکنش های گسترده روبرو گردید و‌مسئولیت آن حمله را داعش به دوش گرفت.