نبود پول افغانی در بانک مرکزی،میلیون ها دالر کمک سازمان ملل متحد را متوقف کرده است

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشبه گفته است میلیون ها دالر که به افغانستان فرستاده شده است اکنون به دلیل عدم پول افغانی در بانک مرکزی کشور این نهاد ها قادر به مصرف آن نیستند.

عبدالله الدرداری، رییس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که سازمان ملل متحد  میلیون‌ها دالر را به این کشور برده و به بانک بین‌المللی افغانستان سپرده است. به گفته او، بانک مرکزی افغانستان وعده روشن داده بود که این پول به صورت خودکار به افغانی تبدیل خواهد شد.

اما رویترز گزارش داده است که ریس سازمان توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این اتفاق نیفتاده است،اما عبدالله الدرداری،گفته است برنامه توسعه سازمان ملل متحد ۳۰ میلیون دالر را که به بانک بین المللی افغانستان فرستاده هنوز نتوانسته است مصرف کند .

وی تاکید می کند بدون حل این مشکل سازمان ملل متحد نمی تواند برنامه های خویش را عملی کند.