نخستین نمایشگاه کتاب خیابانی پس از حضور طالبان در ولایت بدخشان برگزارشد

پس از سه ماه حضور طالبان در قدرت شماری از شهروندان ولایت بدخشان نمایشگاه کتاب خیابانی برگزار کردند این نمایشگاه که با حضوری شماری از فرهنگیان امروز ششم قوس در مرکز شهر فیض آباد برگزار شده بود هدف آن فرهنگ کتاب خوانی در این ولایت و  جذب دوباره مردم به کتاب  گفته شده است

به گفته مسوولین برگزار کننده ای نمایشگاه در چند ماه اخیر شهروندان کشور از کتاب دور شده است و اینها تلاش می کنند تا دوباره مردم را برای کتابخوانی تشویق کنند

این نخستین بار است که پس از تسلط طالبان در قدرت نمایشگاه کتاب در ولایت بدخشان برگزار می شود