نخست وزیر پاکستان خواهان آزاد سازی پول افغانستان از سوی امریکا گردید

مزمل اسلام خیل

عمران خان نخست وزیر پاکستان در نشست افتتاحیه”صلح آرامش در جنوب آسیا “از جامعه جهانی خواست کمک کند تا جلو فاجعه در افغانستان گرفته شود.

عمران خان در این نشست که درموسسه مطالعات  استراتیژیک اسلام آباد دانشگاه  آباد برگزار شده بود گفته است وقتی آن رسیده است تا امریکا پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و طالبان بتوانند به صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند.

نخست وزیر پاکستان تاکید کرده است این کشور به هیچ صورت ۴۰ میلیون افغان را تنها نخواهد گذاشت و این کشور از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

نخست وزیر پاکستان گفته است بحران به وجود آمده در افغانستان به دلیل منجمد شدن پول های این کشور از سوی امریکاست و موج مهاجرت که افغانها تجربه می کند تاثیر زیادی بر روی ایران همسایه غربی افغانستان گذاشته است.

در همین حال قرار است هفته آینده نشست وزیران خارجه سازمانهای کشور های اسلامی در پاکستان برگزار شود و عمران خان گفته است پاکستان از طریق پلتفرم های سازمان های همکاری های اسلامی کوشش خواهد کرد تا به مردم افغانستان که نیازمندی شدید به غذآ و سرپناه نیاز دارد همکاری کند.

این درحالیست که هم اکنون اقتصاد افغانستان با موج از بحران سقوط روبرو گردیده است و سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی به مشکلات مردم کشور افزوده است.