نخست وزیر پیشین بریتانیا از کشورش خواست برای جلو گیری از بحران در افغانستان کنفرانس ویژه برگزار کند

گوردون براون،نخست وزیر پیشین بریتانیا از دولت این کشور خواسته است تا برای جلوگیری از بحران در افغانستان کنفرانس ویژه برگزار کند.

او در نامه ای به لیز تراس،وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد کرده است که  بریتانیا یک “کنفرانس تعهد به افغانستان” در حمایت از در خواست کمک اضطراری سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزار کند.

بروان نوشته است او نوشته: “بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی ۲۳ میلیون نفر، اکنون با گرسنگی شدید روبرو هستند، ۸.۷ میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند، از جمله یک میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد شده‌اند و در معرض خطر مرگ زودهنگام ناشی از گرسنگی قرار دارند.”

نخست وزیر پیشین بریتانیا پیشنهاد کرده است این کشور با اتحادیه اروپا به طور مشترک میزبان این کنفرانس باشد.