ند پرایس: وضعیت افغانستان سبب افزایش حملات تروریستی در پاکستان شده است

وزارت خارجه امریکا‌ می گوید وضعیت افغانستان سبب افزایش حملات تروریستی در‌پاکستان‌گردیده است.
ند پرایس، سخنگوی این وزارت از حمله بر دانشگاهی در شهر کراچی پاکستان به عنوان نمونه یاد کرد که در نتیجه آن، سه چینی و یک پاکستانی کشته شدند.
امریکا گفته است تمایل دارد تا در بخش های مرزی دو کشور در امر مبارزه با تروریسم همکاری کند.