افت شدید پول افغانی در برابر دالر

مسوولان در سرای شهزاده کابل امروز سه شنبه ۱۶ قوس اعلام کرده است یک دالر با ۱۰۴ افغانی تبادله گردیده که این بی پیشینه ترین افت افغانی در برابر  دالر امریکایی در دو دهه اخیر است.

هرچند نهاد های بین المللی با کمک های بشردوستانه توسط دالر امریکایی تلاش کردند تا از کاهش پول افغانی جلو گیری کند ولی این تزریق نتوانسته است افت پول افغانی را متوقف کند.

با این حال بانک مرکزی از کمک شانزده میلیون دالری دیروز به این بانک خبر داد ولی افت اقتصادی به حدی زیاد است که با اندک ترین پول نمی شود اقتصاد در حال سقوط افغانستان را نجات داد.