نشست دو روزۀ سازمان همکاری‌های اسلامی در پاکستان آغاز شد

چهل و هشتمین اجلاس  شورای وزیران امورخارجه سازمان های همکاری های اسلامی امروز در پاکستان در حالی برگزار شد که در آن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور در آن اشتراک نکرده است.

در آغازین لحظات این نشست شاه محمود قریشی وزیر امورخارجه پاکستان گفته است مجمع همکاری های اسلامی پل ارتباط با دیگر کشورهای جهان است.

وزیرخارجه پاکستان گفت نارضایتی مسلمانان به دلیل مداخلات مکرر خارجی ها در کشورهای اسلامی رو به افزایش است.

او گفته است دو سوم پناهجویان جهان مسلمانان است که بیشتر شان از افغانستان سومالی و سودان هستند.

عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز دراین نشست گفته است پس از چهل سال جنگ در افغانستان اکنون شرایط صلح دایمی در افغانستان فراهم گردیده است

عمران خان با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته بود: «ما باید برای جلوگیری از یک بحران انسانی و فروپاشی اقتصاد افغانستان به طور جمعی عمل کنیم و با مقامات افغانستان (طالبان) برای ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، تشویق به فراگیری بیشتر، و توسعه راهبردهای موثر برای از بین بردن تهدید تروریستی از کشور، فعالانه تعامل کنیم.»

در این نشست دو روزه روی موضوعات افغانستان و فلسطین و جهان اسلام بحث صورت خواهد گرفت این دومین نشست در دوماه اخیر است که سازمان همکاری های اسلامی در پاکستان برگزار می کنند.