نشست وزیران تجارت حکومت و قزاقستان در کابل برگزار گردید

نشست وزیران تجارت افغانستان و قزاقستان امروز شنبه چهارم جدی در کابل برگزار گردید و دو طرف تاکید بر گسترش روابط تجاری کردند.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنایع  در دیدار با همتای قزاقی خویش تاکید بر ایجاد اتاق مشترک تجاری بین دو کشور کرد.

او گفت افغانستان و قزاقستان رابطه ای تجاری نزدیک به هم دارند و دو طرف تلاش می کنند تا دهلیز تجارتی مشترک ایجاد کنند.

در حالی دو طرف به ایجاد دهلیز مشترک تاکید کردند که افغانستان بیشترین مواد مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد افغانستان می کنند.