نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در دهم ماه سرطان برگزار می شود

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به تاریخ ۱۰ سرطان برگزار شود.

این نهاد با انتشار بیانیه ای گفته است در این نشست شماری از فعالان مدنی نیز شرکت خواهند داشت.

قرار است در این نشست پیرامون موضوعات مختلف چون اوضاع حقوق بشرجالش های سیاسی و توسعه اقتصادی در افغانستان به بحث گرفته شود.

این درحالیست که نشست دوم دوحه با حضور انتونیو گوترش پیرامون افغانستان بدون نتیجه ملموس پایان یافت .