نصیر احمد فایق:‌ افغانستان در ملل متحد به محکومیت روسیه در حمله به اوکراین رای مثبت می دهد

نصیر احمد فایق، مسئول نمانیدگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که در نشست عمومی سازمان ملل متحد بر ضد روسیه رای می‌دهد.

فایق گفت:‌ حملهٔ روسیه به اوکراین نقض صریح قوانین بین الملل و منشور ملل متحد می باشد که در آن روی احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌ها و خود داری از تهدید و استفاده از زور در برابر استقلالیت سیاسی، حاکمیت کشور‌ها و دریافت راه حل مسالمت آمیز منازعات بین الدول تاکید شده است.

افغانستان که خود متاثر ازجنگ، تجاوز و تهاجم قدرت‌های بیرونی بوده و مردم آن، آنرا تجربه کرده است، همواره حامی و خواستار احترام به اصول منشور ملل متحد و دریافت راه حل صلح جویانه از طریق گفتگو و مذاکره می‌باشد. 

این موقف در حقیقت حمایت از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌های کوچک و بزرگ و مخالفت با تهاجم نظامی می‌باشد.

اما طالبان پیش از این در جنگ روسیه و اکراین موقف بی طرفی اتخاذ کرده بودند .