نصیر احمد فایق: نامه حنیف اتمر در سازمان ملل پر از توطیه بود که رد گردید

نصیر احمد فایق،سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می کوید ،نامه حنیف اتمر وزیر پیشین وزارت خارجه که ولی نعیمی را به این سمت معرفی گردیده بود توسط این سازمان رد گردید.

نصیر احمد فایق،در صفحه توییتر اش روز سه شنبه،۲۶ دلو در صفحه توییتر نوشته است: «به آگاهی شما برسانم که تلاش‌ها و توطیه‌های اخیر که به خاطر تغییر رهبری نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد جهت خاموش ساختن صدای حق و عدالت و مبارزه با فساد صورت گرفت، خنثی شد.»

فایق گفته است مانند گذشته مسوولیت سرپرستی نمایندگی دایمی افغانستان را مانند گذشته ادامه خواهم داد.

این در‌حالیست که چندی قبل موضوع کرسی نمایندگی افغانستان جنجال را بین شخص معرفی شده از سوی اتمر و نصیر احمد فایق به راه انداخته بود .