نظام الدین قیصاری به اتهام جعل اسناد در تهران بازداشت گردید

رسانه های ایرانی گزارش داده است نظام الدین قیصاری به ظن جعل اسناد توسط پولیس آن کشور بازداشت گردیده است

به نقل از رسانه های ایران،نظام الدین قیصاری ،از نظامیان محلی حکومت افغانستان روز سه شنه ۲۵ عقرب در تهران بازداشت شده است .

قیصاری از چهره های نزدیک به مارشال دوستم بود که در اواخر سقوط حکومت کابل رابطه دوستم و قیصاری به تیرگی گراییده بود و پس از حضور دوباره طالبان در کابل پس از بازداشت رها گردید