نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان: حکومت امارت اسلامی قبل از کسب مشروعیت جهانی،مشروعیت داخلی کسب کند

توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید حکومت امارت اسلامی طالبان قبل از مشروعیت بین المللی باید مشروعیت داخلی کسب کند.

او که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت یک حکومت باید توسط مردم اش شناخته و مورد پذیرش قرار گیرد و پس از آن باید به فکر کسب مشروعیت بین المللی باشد.

نیکلسون افزوده است گامی که در راستای کسب مشروعیت داخلی به دست می آید همانان گوش دادن به مردم است و دیالوگ های ملی و محلی می تواند مسیر مشروعیت داخلی را فراهم کند.

او در ادامه صحبت هایش گفته است اتحادیه اروپا نگران وضعیت سانسور رسانه ها و محدودیت ها بر اجتماعات افغانستان است و این اتحادیه انتظار دارد تا مرد و زن افغان بتوانند در یک فضای آرام و مساویانه زندگی کنند و زمینه آموزش برای همه فراهم شود.

این درحالیست که حامد کرزی نیز پیش از این خواستار برگزاری لویه جرگه  سنتی شده بود تا راهکاری را ارائه کنند که بتوانند افغانستان به سمت ثبات پیش برود.