نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان،ایجاد “کمیسیون عودت و ارتباط” را گام به سوی مشروعیت طالبان خواند

وان برایت،سفیر اتحادیه اروپا از تصمیم طالبان برای ایجاد کمیسیون جهت بازگشت چهره های سیاسی به کشور استقبال کرده است و آن را گامی برای کسب مشروعیت طالبان گفته است.

نماینده اتحادیه اروپا،امروز پنجشنبه ۲۶ حوت در تویتی نوشته است اگر این تصمیم طالبان درست باشد بخش از رویکرد گسترده به سمت مشروعیت آینده و حکومت همه مردم افغانستان است.

روز گذشته کابینه طالبان اعلام کرد کمیسیون را تحت عنوان”عودت و ارتباط” ایجاد کرده است تا با شخصیت های سیاسی فراری صحبت کنند و زمینه برگشت شان را مساعد کنند اما در مورد نحوه فعالیت آنان جزییات نداده است.

پس از اعلام این خبر از سوی طالبان مورد حمایت گسترده مردم قرار گرفت و این کار را گامی به سوی صلح پایدار در کشور می دانند.