نماینده ایران در امور افغانستان به کابل می آید

سفارت ایران در کابل می گوید حسن کاظمی قمی نماینده ایران درامور افغانستان به هدف گفتگو با طالبان امروز به کابل می آید
سفارت این کشور در توییتی نوشته است قرار است حسن کاظمی قمی روی موضوعات مختلف از جمله مسایل منطقه ای،مهاجرین،کمک های بشردوستانه و تشکیل حکومت فراگیر بحث و گفتگو کنند.