نماینده ایرلند در پارلمان اروپا: بی اعتنایی به بحران افغانستان “اقدام نژاد پرستانه ” است

کلر دالی،نماینده ایرلند در پارلمان اروپا می گوید فراموش کردن بحران افغانستان”اقدام نژاد پرستانه” است

این نماینده ایرلند در پارلمان اروپا گفته است وضعیت در افغانستان به شدت وخیم است،بحران که در آن کودک همسری،قحطی به شدت زیاد است.

به گفته ای کلر دالی بحران در افغانستان باعث شده است مردم برای غذا و جان شان از کشور فرار کنند و ۵ میلیون کودک با قحطی« مرک درد ناک و عذاب آور» روبه رو هستند.

دالی تصریح می‌کند: «از وضعیت افغانستان نه پوشش لحظه‌به‌لحظه تلویزیونی هست، نه واکنش فوری انسانی و نه نشست ویژه‌ای!» او تأکید می‌کند که حتا در این نشست هم هیچ اشاره‌ای به افغانستان نشد و هیچ بیانیه‌ای درباره آن صادر نگردید.

به گفته ای این نمانیده ایرلند مردم افغانستان باید حیرت زده شده باشند که بحران انسانی در کشور شان را چه به این اندازه کم اهمیت جلوه داده است.

پس از بحران اکراین اکثر نشست ها پیرامون این کشور است و هیچ نشست و خبر مهم سرخط خبرهای جهان از افغانستان نیست.