نماینده بریتانیا‌ در‌سازمان ملل: حکومت طالبان در انحصار پشتون ها است

 سایمن منلی نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد می‌گوید قدرت سیاسی در أفغانستان در اختیار پشتون ها است.

نماینده بریتانیا در نشست جنوا گفته است  با وجود عفو عمومی از سوی طالبان،قتل های فراقانونی،بازداشت ها و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق در أفغانستان وجود دارد .

منلی گفت که نگران وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران است، زیرا توانایی آن‌ها برای کار، حرکت آزادانه و دسترسی به آموزش به شدت محدود شده است.

گفتنی است پس از هفت ماه حضور طالبان در کابل هیچ اقدام جدی برای تشکیل حکومت همه شمول انجام نشده است و طالبان همواره تاکید کردند حکومت فعلی نمایندگی از همه اقوام می کند.