نماینده ویژه امریکا از فرمان تازه رهبر طالبان در مورد حقوق زنان استقبال کرد

ادریس اسلام خیل

تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از فرمان صادر شده توسط رهبر طالبان  در مورد رضایت زن با ازدواج استقبال کرد و خواستار اقدامات بیشتر برای تضمین حقوق زنان در این کشور جنگ زده شد.

وست در توییتر گفت: «از فرمان امروزی که حق زن را برای تعیین اینکه آیا و با چه کسی ازدواج کند، خوش آمد می گوید.

این مقام در ادامه تصریح کرد: «در عین حال، برای تضمین حقوق زنان در همه جنبه های جامعه افغانستان از جمله مدارس، محل های کار، سیاست و رسانه ها، بسیار بیشتر مورد نیاز است.»

حکومت طالبان افغانستان روز جمعه فرمانی را در مورد حقوق زنان منتشر کرد که در آن گفته شد که زنان نباید «مالکیت» تلقی شوند و باید به ازدواج رضایت دهند، اما به دسترسی زنان به تحصیل یا کار در خارج از خانه اشاره نکرد.

در فرمان طالبان که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان منتشر شد، آمده است: “زن یک دارایی نیست، بلکه یک انسان نجیب و آزاد است؛ هیچکس نمی تواند او را در ازای صلح و یا پایان دادن به خصومت به کسی بدهد.”

قوانین مربوط به ازدواج و دارایی زنان را تعیین می کند و می گوید که زنان نباید مجبور به ازدواج شوند و زنان بیوه باید در دارایی شوهر مرحوم خود سهیم باشند.

طالبان می گویند که آنها تغییر کرده اند و لیسه های دخترانه در برخی از ولایات اجازه گشایش یافته اند.  اما بسیاری از زنان و مدافعان حقوق همچنان تردید دارند.

جامعه بین المللی که میلیاردها پول بانک مرکزی و مصارف انکشافی را مسدود کرده است، حقوق زنان را به عنصر کلیدی هر تعامل آینده با افغانستان تبدیل کرده است.