گفتگوی نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با داکتر‌ عبدالله پیرامون بازگشایی مکاتب دختران

تام وست، نماینده آمریکا در امور افغانستان در توئیتی خبر داد که با عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای ابراز همدردی در مورد حملات اخیر در افغانستان و همچنین بازگشت هرچه سریعتر دختران به مکاتب گفتگو کرده است.
وست در توییتر اش نوشته است مشورت خوبی گرفتم اما جزئیات نداده است.
قرار بود مکاتب‌دخترانه‌ در سال تحصیلی بازگشایی شود اما هنوز مکاتب دخترانه بسته است.