نماینده ویژه امریکا برای افغانستان: مردم افغانستان در مرکز توجه امریکاست

توماس وست نماینده ویزه امریکا در امور افغانستان می گوید مردم افغانستان در مرکز توجه  امریکاست

او امروز در صفحه ای تویتر اش نوشته است ایالات متحده امریکا سیاست روشن و محتاطانه ای با امارت اسلامی دارد ولی مردم افغانستان در مرکز توجه امریکاست.

او گفته است سیاست امریکا با طالبان بر مسایل چون حقوق بشر،تروریزم،دسترسی زنان و حق آموزش زنان است .

وست گفته است با ریس سنای امریکا و یک نماینده روابط خارجی سنای آن کشور در مورد افغانستان گفتگو کرده است  او تصریح کرده  است توصیه های زیادی از سوی سازمان ملل و سازمان های جهانی که فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان دارند شنیده است .

کنفرانس همکاری های  اسلامی قرار است در پاکستان برگزار شود،علاوه بر وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان،روسیه،چین،امریکا و نماینده سازمان ملل در این نشست اشتراک کنند تا راهکاری را جهت حمایت مردم افغانستان پیدا کنند.