نمایندگان امریکا با ملاله یوسفزی فعال حقوق بشر پاکستانی پیرامون آموزش دختران افغان گفتگو کردند

نمایندگان امریکا با ملاله یوسف زی، فعال حقوق بشر پاکستان در باره آموزش دختران افغانستان گفتگو و دیدار کرده است.

در این دیدار رینا امیری، نماینده ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز حضور داشته است.

وست نشست با ملاله را سازنده خوانده و گفته است: «همان‌طوری که بارها و بارها گفته‌ایم، آموزش دختران بهترین کاری است که یک کشور می‌تواند برای بهبود زندگی انجام دهد.»

این درحالیست که تعداد زیادی از فعالان زن افغان در پاکستان حضور دارد ولی این که چرا با ملاله یوسفزی پیرامون وضعیت دختران افغان دیدار می کنند سوال برانگیز است.