نیروهای طالبان در ولایت نیمروز مانع پیشروی نیروهای پاکستانی گردیدند

طالبان در ولایت نمیروز در جنوب غرب کشور جلو حصار کشی نیروهای مرزی  پاکستانی را در این ولایت گرفتند

منابع محلی در این ولایت روز پنج شنبه نهم جدی گفته است نیروهای مرزی پاکستان قصد داشتند تا حصار کشی تا فاصله ۱۵ کیلومتری در ولسوالی چاربرجک را بکشند که با مخالفت مردم و نیروهای طالبان مواجه گردید.

این منابع محلی گفته است پس از در خواست کمک مردم از طالبان، این نیروها نگذاشتند تا پاکستان حصار کشی کنند و نیروهای مرزی پاکستان به آن طرف خط فرار کردند.

افغانستان با پاکستان همواره در مسایل مرزی با هم مشکل دارند و هنوز راهکار اساسی برای حل این موضوع دو طرف پیدا نتوانسته است.