نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در‌مناطق مرزی ولایت پکتیادرگیر شدند

مسولان محلی در ولایت پکتیا تایید می کنند نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در قسمت های خط دیورند و دشت پتان باهم درگیر شدند.
خالق‌یار احمدزی،ریس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا در مصاحبه به رسانه ها گفته است درگیری بین نیروهای مرزی صورت گرفته است که ابتدا نیروهای مرزی پاکستان آتش گشودند.
تنش های مرزی بین دو کشور پس از حمله تحریک‌طالبان‌ پاکستانی بر پاسگاهای امنیتی آن‌کشور آغاز گردید که منجر به قتل هفت‌نیروی ارتش پاکستان شد .
پاکستان در واکنش به این حمله ها ولایت های خوست و کنر را بمباران کرد که در پی آن بیشتر از چهل تن کشته شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.