نیوزیلند به بیش از ۹۴ هزار کشاورز کشور کمک می کند

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می گوید نیوزیلند ۹۴ هزار کشاروز افغان را کمک نقدی می کند.
این سازمان با پخش اعلامیه ای گفته است نیوزیلند دوملیون دالر را برای کمک به کشاورزان افغانستان اختصاص داده که قرار است در ولایت های ننگرهار،کندز،پروان و میدان وردک تخم های اصلاح شده و پول نقد توزیع گردد