نیویارک تایمز: طالبان در شش ماه گذشته ۵۰۰ نیروی امنیتی حکومت پیشین را کشته یا ربوده است

رزونامه نیویارک تایمز امریکا در یک گزارشی نوشته است‌طالبان برخلاف عفو عمومی دست به کشتار انتقام‌جویانه نیروهای امنیتی سابق أفغانستان زده است.
در این گزارش آمده است که طالبان حدود ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین را در شش ماه حکومت‌داری خود کُشته‌ و یا ربوده‌اند
در گزارش این روزنامه امریکایی آمده است تمام بررسی قتل ۴۹۰ کشته ای که توسط آنان بررسی شده است،شامل طب قانونی،گزارش های محلی،همکاری های سازمان معنبر حقوق بشری و بازماندگان قربانیان صورت گرفته است.
این درحالیست که جلال الدین حقانی در یک سخنرانی اش گفته بود عفو عمومی از نگاه شرعی صورت گرفته است و حساب سیاسی جداست .