پس از حمله روسیه به اوکراین هزاران شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه هایشان پناه بردند

 

پس از حمله روسیه به اوکراین، تاکنون ۶۷۵ هزار نفر از این کشور به کشور های همسایه پناه برده اند

در گزارش که از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نشر شد ، آمد است که پس از حمله روسیه به اوکراین ، ۶۷۵ هزار نفر از اوکراین به کشور های همسایه پناه برده اند .

به گفته کلی کلمنتز ، معاون کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل ، تنها در بیست چهار ساعت گذشته ، ۱۵۰ هزار تن از ترس موشک های روسیه ، اوکراین را ترک کرده اند .

این سازمان تخمین زده است که ممکن در جریان ماه های گذشته ، چهار میلیون اوکراینی به حمایت و کمک در کشور های همسایه نیاز داشته باشد .

این سازمان خواهان کمک ۱،۷ میلیارد دالر برای رسیدگی به پناهجویان اوکراینی شده است .

این در حالی است که حمله روسیه به اوکراین ، تعدادی زیادی از شهروندان این کشور را ناگزیر کرده است سلاح به دست بگیرند و در مقابل حملات و راکت های روسیه از کشور شان دفاع کنند .