هفت سرباز پاکستانی در وزیرستان شمالی کشته شد

به نقل از رسانه های پاکستانی هفت‌سرباز‌پاکستانی در نتیجه حمله تحریک طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی کشته شده است.
ارتش پاکستان نیز تایید می‌کند که در نتیجه حمله چریکی طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی، هفته نظامی این کشور کشته اند. ارتش پاکستان ادعا کرده که چهار طالب پاکستانی نیز کشته شده است. در این اواخر حملات طالبان پاکستانی بیشتر شده است.