هند و بریتانیا از امارت اسلامی خواستند که به دختران اجازه دهد به مکتب بازگردند

بوریس‌جانسون نخست وزیر بریتانیا و نرندا مودی نخست وزیر هند با نشر‌بیانیه‌ مشترک نگرانی جدی شان‌را در مورد افغانستان،نقض حقوق بشر و ممنوعیت آموزش دختران ابراز کردند.
در بیانیه آمده است: “در مورد افغانستان، هر دو طرف نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت انسانی، نقض حقوق بشر و ممنوعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش ابراز کردند. هر دو نخست وزیر از طالبان خواستند تا به دختران اجازه دهند به مکتب متوسطه بازگردند.”
در این بیانیه تاکید گردیده است براساس قطعنامه۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۲۰۲۱ به نشر رسیده است تاکید کردند.
هر دو نخست وزیر در این بیانیه گفته تاکید کرده است‌کمک ها به‌ أفغانستان ادامه خواهد یافت و از أفغانستان با ثبات حمایت می‌کنند